רובנו מלקים את עצמנו ונכנסים לאיזשהו לופ מאוד קשה כשאנחנו בחוויה של אי-הצלחה.

בפרק הזה, אנחנו מבקשים לתת הסתכלות אחרת לא רק בדיעבד, אחרי שהצלחנו, אלא ממש איך

להתמודד עם כשלון בזמן אמת, כדי לחזק את הסיפור הפנימי שלנו