תנאי שימוש

Spread the love

מעודכן ליום: 20.4.2021

1. כללי

1.1. האתר בכתובת www.methodqueen.com (להלן: “האתר“) הוקם על ידי המותג Method Queen, ומופעל על ידי קרן רייטלר, ע”מ 00032673824, מכתובת אין לי כתובת בארץ, מה עושים?(להלן: “העוסק” או “המותג“). האתר כולל מידע על המותג, בלוג מקצועי, וכן מציע שירותים שונים לרכישה דיגיטלית של זכות להשתתפות בקורסים, הרצאות וסדנאות דיגיטליים, אשר חלקם אונליין וחלקם מוקלטים מראש וניתנים לצפייה מיידית (להלן: “המוצרים“).

1.2. מסמך זה כולל את תנאי השימוש באתר, ומסמך מדיניות הפרטיות  מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה, ויחולו יחד על כלל הגולשים והמשתמשים בו. על ידי שימוש ו/או ביקור באתר ו/או ביצוע רכישה באתר, אתה מאשר ומסכים ללא כל הגבלה ו/או סייג לכלל תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות את מסמך מדיניות הפרטיות (להלן יחד: “תנאי השימוש“).

1.3. המותג שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות תקנון זה מפעם לפעם על-פי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. מועד תחילת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, והשימוש באתר לאחר הפרסום כאמור יהיה בהתאם לתקנון המעודכן.

1.4. המותג זכאי בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה של האתר, לרבות כל פריט תוכן המוצג במסגרתו. המותג רשאי לשנות את המוצרים הנמכרים באתר, וכן לעדכן את תוכן הסדנאות, ההרצאות והקורסים בכל עת וללא הגבלה.

1.5. המותג יהיה רשאי למנוע כניסה לאתר ו/או למנוע כל פעולה בו, למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר ו/או בכל תוכן המופיע בו.

1.6. הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח התקנון בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין.

2. הגישה לאתר

2.1. המותג מעניק לך אישור להשתמש באתר, כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו, בכפוף לכך ש:

2.1.1. שימושך באתר יעשה על ידך לשימוש פרטי ובהתאם למסמך זה.

2.1.2. לא תעתיק, תפיץ ותקשר כל חלק מהאתר, ללא אישור מראש ובכתב של המותג.

2.1.3. לא תבצע כל שינוי בכל חלק מהאתר.

2.1.4. לא תשתמש או תיצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): “רובוטים”, “עכבישים”, “מחוללים”, “וירוסים” וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר גולש רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.

2.2. בעת הרכישה באתר אתה מאשר שהינך בעל כשרות משפטית ומעל גיל 18. לא ניתן להשתתף בהרצאות ו/או סדנאות ו/או קורסים באתר מתחת לגיל 18.

2.3. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד.  מובהר כי מכירת המוצרים באתר, לרבות הרצאות, סדנאות וקורסים, הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

3. המוצרים הנמכרים באתר

3.1. מגוון הסדנאות, ההרצאות, הקורסים והמוצרים השונים הנמכרים באתר עשוי להשתנות מעת לעת, על פי החלטת המותג. האתר אינו מתחייב למגוון המוצרים השונים, והוא אף יהיה רשאי לשנות את התכנים הנלמדים בסדנאות ובקורסים ואת מועדי המפגשים.

3.2. אופן הצגת המוצרים והמוצרים באתר יקבע על ידי המותג מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.3. בהרשמה לסדנאות ו/או קורסים אונליין – ההרשמה תהיה מותנית בהרשמה של כמות משתתפים מינימלית, על פי שיקול דעת המותג. מספר הכמות המשתתפים המקסימלית עשויה להשתנות בין המוצרים, וההרשמה תיעשה על בסיס כל הקודם זוכה.

3.4. המותג יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסוים במקרה של התנהגות שאינה הולמת ו/או פוגעת בלימוד החומר ו/או באופן המפריע ליתר משתתפי הקורס, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך לנמק את החלטתו.

3.5. מובהר במפורש כי כל מידע המתפרסם באתר לגבי המוצרים השונים, לרבות הסדנאות והקורסים, הינו בגדר מידע כללי בלבד, אינו ממצה את כל התכנים שילמדו במהלכם, ועשוי להשתנות גם לאחר הרכישה.

4. המחירים באתר

4.1. מחירי המוצרים והמוצרים השונים המפורסמים באתר מתעדכנים מעת לעת. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע במועד ביצוע ההזמנה.

4.2. מחירי מבצע יינתנו אך ורק בתנאי שהם בתוקף במועד ההזמנה באתר, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי.

4.3. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי, יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד ההזמנה, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי.

4.4. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

5. הרכישה באתר

5.1. המוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרים שונים, ובהם קורסים, סדנאות והרצאות שמועד התרחשותם בעתיד, וכן קורסים, סדנאות והרצאות מוקלטים, הניתנים לצפייה מיידית.

5.2. בעת ביצוע הזמנה תבוצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום, ועם אישור ההזמנה על ידי הגורם הסולק או המתפעל את אמצעי התשלום, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי האתר וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע ההזמנה. מובהר ומודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה.

5.3. רישומי מחשבי המותג בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

5.4. המותג שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

5.5. ברכישת זכות השתתפות בסדנא, קורס או הרצאה אונליין יישלח ללקוח מועדי המפגשים ופרטי ההתחברות. ברכישת זכות לצפיה בתוכן מוקלט יישלחו ללקוח פרטי הצפייה לשימוש מיידי.

6. ביטול רכישה באתר

6.1. ביטול רכישה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ואין באמור בהוראות תקנון זה ו/או בהוראות מדיניות הביטולים וההחזרות של החברה כדי לגרוע ממנו.

6.2. ניתן לבטל רכישה באתר של זכות להשתתפות בקורס ו/או הרצאה ו/או סדנא בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ו/או מועד קבלת טופס ההרשמה, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. במקרה של ביטול עסקה כאמור ייגבו דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

6.3. במקרה של ביטול רכישה באתר לאחר 14 ימים מיום עשיית העסקה ו/או מועד קבלת טופס ההרשמה, יהיה זכאי הלקוח לקבלת החזר כספי בסך 50% מערך העסקה

6.4. בקורס דיגיטלי שמועבר און-ליין, במקרה ונעשה ביטול העסקה לאחר שהוחל השירות, ישלם הלקוח בנוסף לדמי הביטול למותג גם את החלק היחסי ממחיר העסקה בגין החלק היחסי בקורס שאותו צרך

6.5. ברכישה של קורס ו/או הרצאה ו/או מוצר מצולם, לא ניתן לבטל את העסקה לאחר השימוש בפרטי הצפייה.

6.6. במידה ויתברר למותג כי הוא אינו יכול לספק את המוצר ו/או השירות ללקוח בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן ו/או במקרה שהמותג בחר לבטל קורס ו/או הרצאה על פי שיקול דעתו, יהיה המותג רשאי לבטל את הרכישה בכל מועד עד למועד הספקת השירות. במידה ובוטלה ההזמנה, כאמור לעיל, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול ההזמנה.

6.7. הודעה על ביטול עסקה תיעשה על ידי הלקוח באחת מהדרכים המפורטות להלן:

6.7.1. בעל פה

6.7.2. בדואר רשום לכתובת: המצודה 9, חולון

6.7.3. בדוא”ל לכתובת: [email protected].

6.7.4. באינטרנט, באמצעות מילוי טופס ביטול עסקה באתר.

6.8. למען הסר ספק, אי שימוש בשירות שנרכש באתר ו/או אי השתתפות בקורס ו/או הרצאה לא יהווה הודעת ביטול עסקה.

7. זכויות קניין רוחני

7.1. האתר ותכניו מסופקים כמות שהם (“AS IS”) לצרכי מתן מידע ושימושך האישי בלבד. התכנים באתר, לרבות תכני הבלוג, סקירות, כתבות, מאמרים, עיצובים, גרפים, טקסטים, הסברים, שרטוטים, תצלומים, גרפיקה, תמונות, טקסטים, תוכנה, צלילים, מוסיקה, קטעי וידאו ויתר תוצרים המופיעים באתר וכן כלל החומר הלימודי שיועבר ו/או יימסר ללקוחות במסגרת המוצרים (להלן: “התכנים“) הנם רכושו (או בשימוש בהרשאה) של המותג.

7.2. חל איסור לעשות שימוש בתכני האתר ובתכני המוצרים, להעתיק, להוריד, לשמור, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של המותג.

7.3. סימני המסחר וסמלילים, לרבות של המותג, אשר מופיעים באתר, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של המותג ובין אם לאו (כולם יקראו להלן: “סימני המסחר“), שייכים למותג (או בשימוש בהרשאה בלבד). אין לעשות שימוש בסימני המסחר ללא אישור מראש ובכתב של המותג.

7.4. כל שימוש בתכנים ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית, ועלול להפר חוקים שונים, הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות, חוקי פרסום וכן כל חקיקה אחרת של מדינת ישראל וכן חקיקה בינלאומית בהתאם לאמנות שעליהם חתומה עליהם מדינת ישראל.

8. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

8.1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים שעימם אתה יכול ליצור קשר, לצרוך תוכן ולהוריד תכנים (להלן: “אתרי צדדים שלישיים“). אלא אם צוין אחרת, אתרים ותוכן מעין אלו מסופקים על ידי חברות שאינן שייכות, מקושרות, מאוגדות,  מסונפות או כלולות עם המותג.

8.2. המותג אינו תומך, מציג או אחראי בכל הנוגע לאתרי צדדים שלישיים כאמור לעיל, ואינו מתחייב בנוגע לאמינות התוכן באתרי צדדים שלישיים, והוא לא יהיה אחראי בנוגע לתוכן ו/או מדיניות הפרטיות ו/או לפעילותם.

8.3. על ידי שימוש באתר, אתה פוטר את המותג ו/או כל גורם הקשור אליו, באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות כלשהי בקשר לגלישתך באתרים של צדדים שלישים.

9. הגבלת אחריות

9.1. האתר והתוכן מסופקים לך “AS IS”, כמות שהם, ללא כל אחריות מכל סוג שהוא במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק, אחריות בנוגע לסחירות או התאמה למטרה מסוימת מלבד אחריות המובעת באופן מלא.

9.2. תכני הקורסים ו/או ההרצאות ו/או סדנאות הנמכרים ו/או הנלמדים באמצעות האתר מועברים על פי מיטב הידיעה ו/או הניסיון של המרצה. השימוש בתכנים הנלמדים כאמור הינו על אחריות הלקוח בלבד והמותג לא יהיה אחראי לכל שימוש כאמור.

9.3. אין לראות בתכנים הנלמדים באמצעות האתר כדי ייעוץ מכל סוג שהוא, לרבות ייעוץ אישי, עסקי, מסחרי או כלכלי.

9.4. המותג אינו מתחייב לתוצאה שתנבע מהשתתפות בקורסים ו/או ההרצאות ו/או סדנאות הנמכרים ו/או הנלמדים באמצעות האתר, והוא אינו מתחייב להצלחה ולרכישת ידע מסוים, לקבלת הסמכה כלשהי ובוודאי שלא לשיפור המצב הכלכלי, הצלחה עסקית או אישית וכו’.

9.5. בבחירתך לגלוש באתר ולהשתתף בהרצאות, בסדנאות ובקורסים הנמכרים באתר, אתה מצהיר בזאת במפורש על ידיעתך והסכמתך לכך שהשימוש כאמור הינו באחריותך הבלעדית.

9.6. המותג ו/או כל מי הפועל בשיתוף פעולה איתו ו/או מטעמו אינם מחויבים לפעילות האתר ללא הפרעות ושגיאות ו/או לתוכן ההרצאות, הסדנאות והקרוסים, או לכל טעות, אי דיוק, או פגם, והם לא יישאו בשום אופן או צורה בכל אחריות שהיא מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים, לגבי התוצאות העלולות לנבוע מהאמור לעיל, לגבי הדיוק של המידע המפורסם על ידי המותג ולגבי חוסר היכולת להשתמש במידע.

9.7. הפטור מאחריות כאמור חל ויחול בנוגע לכל נזק או פגיעה העלולים לנבוע או להיגרם בגין כל כישלון בביצוע טעות, שגיאה, השמטה, כשל, הפסקה בתקשורת, שיהוי, עיכוב בתקשורת, בשידור, וירוס מחשב, כשל של תשתית תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית, בין אם מדובר בנזקים הנובעים מהפרת תאי השימוש, ובין אם מדובר בהתנהגות נזיקית, רשלנות או בגין כל עילת תביעה אחרת.

10. פיצוי ושיפוי

10.1. בהחלטתך לגלוש באתר ובהחלטתך לרכוש מוצרים ולהשתתף בהרצאות, סדנאות וקורסים אתה מסכים מראש כי הינך עושה שימוש מבחירתך ועל אחריותך. אתה מתחייב בזאת לשפות ולפצות את המותג, ו/או כל גורם הקשור אליו, בגין כל טענה לנזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות, חובות והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו”ד), הנובעים מאחד או יותר מן המקרים הבאים:

10.1.1. שימושך באתר ו/או במוצרים שלא כדין על ידך.

10.1.2. הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש על ידך.

10.1.3. הפרת זכות של צד שלישי על ידך, לרבות אך לא רק, זכות יוצרים, זכות קניינית או זכות פרטיות.

10.2. הגנה זו וחובת השיפוי תעמוד למותג ו/או כל גורם הקשור אליו, ביחס לתנאי השימוש וביחס לאופן שימושך באתר.

11. דיוור ישיר אלקטרוני ותקשורת שיווקית

11.1. בכפוף לאמור להלן, המותג יהיה רשאי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו וכן מידע ותכנים שיווקיים ופרסומיים וזאת באמצעות כל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS) וכיו”ב (להלן: “שירותי דיוור ישיר“).

11.2. במסגרת הרשמתך לאתר תתבקש לאשר זאת, ואישורך לכך מהווה אישור למותג לשלוח אליך מדי פעם את המידע והתכנים האמורים.

11.3. יודגש, כי בכל עת תוכל לבקש מהמותג לחדול ולקבל את שירותי הדיוור האמורים באמצעות פניה בכתב למותג, בכתובת: [email protected] ​ושמך יוסר מרשימת מקבלי שירותי הדיוור כאמור, בהקדם האפשרי לאחר קבלת פנייתך.

12. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

12.1. האתר רשאי לספק מעת לעת קישורים (“לינקים”) אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צדדים שלישיים, שאליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה.

12.2. המותג אינו תומך או מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים או התכנים של כל אתר אינטרנט שאליו ניתן קישור באתר. עליך ליצור קשר ישיר עם הבעלים או המפעיל של אתר האינטרנט המקושר, אם ברצונך לברר פרטים בנוגע לנהלי הפרטיות שלו, לפני שתעביר פרטים אישיים שלך.

13. שינויים בתנאי השימוש

המותג שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות או לערוך את תנאי השימוש מעת לעת. כאשר המותג יפרסם שינויים בתנאי השימוש, המותג יעדכן את תאריך “העדכון האחרון” בחלק העליון של מסמך תנאי השימוש. אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השימוש מעת לעת, בכדי להיות מודע לשינויים אפשריים כאמור. המשך שימושך באתר לאחר שינוי תנאי השימוש ייחשב כקבלה מלאה שלך את תנאי השימוש המתוקנים, ללא יוצא מן הכלל.

14. סמכות שיפוט והדין החל

תנאי השימוש והחובות המשפטיות והחוקיות החלות על הצדדים כפופים לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומך. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה לאתר ו/או לתנאים אלה, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.

15. שונות

15.1. ככל שהוראה מסוימת של תנאי השימוש, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, הדבר לא יפגע בתוקף של שאר ההוראות של ההסכם אשר תיוותרנה בעלות תוקף מלא.

15.2. שום ויתור של המותג ו/או כל גורם הקשור אליו, על כל הוראה או תנאי מתנאי השימוש, לא יחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר, ואי אכיפתו ביחס להוראה מסוימת מתנאי השימוש, לא תחשב כוויתור על הזכות.

15.3. בכל שאלה ובירור בנוגע לתנאי השימוש, אתה מוזמן ליצור קשר עם המותג באמצעות דוא”ל בכתובת: [email protected].

נגישות